Minh Châu Công Chúa

Minh Châu Công Chúa

26/09/2019 - 10:27
      85

Tên thật: Liu Xiang
Thuộc tính: Ánh sáng.
Tuổi: 17
Cao: 168 cm
Tính cách:
Tự lập, lạc quan.
Tốc độ hồi nộ:
Thường.

“Kiếm gươm không phải là đặc quyền của đàn ông!”

Kỹ năng tướng: Lời Nguyện

  1. Hồi máu cho bản thân và xung quanh xx%.
  2. Hồi máu cho bản thân và xung quanh xx% trong 4 lượt.
  3. Xóa hiệu ứng xấu cho bản thân và xung quanh.
  4. Tăng kháng bóng tối bản thân và xung quanh xx% trong 4 lượt.

Kỹ năng QĐ Sau bản cập nhật 2.1

  1. Tăng số lính mang theo 10000.
  2. Tăng tốc Huấn Luyện 20%.
  3. Tăng máu QĐ 25%.
  4. Tăng công QĐ 20%.

Câu chuyện

Coming soon…