Thợ Rèn Vĩnh Cửu

Thợ Rèn Vĩnh Cửu

26/09/2019 - 10:07
      90

Tên thật: Yvette
Thuộc tính: Mộc
Tuổi: 15
Cao: 158 cm
Tính cách: 
Tự phụ, tham tiền.
Tốc độ hồi nộ:
Thường.

“Búa sẽ cho bạn biết sức mạnh là gì!”

Kỹ năng tướng: Ném Đá

  1. Gây xx% sát thương cho mục tiêu.
  2. Mục tiêu bị choáng, không thể tấn công và dùng kỹ năng trong 3 lượt.
  3. Gây thêm sát thương cho địch Thủy xx%.
  4. Tăng công đồng đội hệ mộc xx%, trạng thái kéo dài và không thể xóa.

Kỹ năng QĐ Sau bản cập nhật 2.1

  1. Tăng số lính mang theo 10000.
  2. Tăng Máu Bộ 50%.
  3. Tăng thủ Bộ 50%.
  4. Tăng công Bộ 30%.

Câu chuyện

Coming soon…