Thủ Lĩnh Nhân Từ

Thủ Lĩnh Nhân Từ

26/09/2019 - 10:53
      113

Tên thật: Liu Xinglong
Thuộc tính: Ánh sáng
Tuổi: 37
Cao: 183 cm
Tính cách:
Rộng lượng, hào sảng.
Tốc độ hồi nộ: 
Chậm.

“Nhân từ là bất khả chiến bại!”

Kỹ năng tướng: Đấm Phát Chết

  1. Gây xx% sát thương cho toàn bộ địch.
  2. Miễn thương tổn, sát thương nhận bằng 0 trong 3 lượt.
  3. Mỗi đồng đội chết tăng 15% sát thương.
  4. Gây thêm sát thương lên hệ bóng tối 24%.

Kỹ năng QĐ Sau bản cập nhật 2.1

  1. Tăng số lính mang theo 10000.
  2. Tăng máu QĐ 25%.
  3. Tăng thủ Bộ 50%.
  4. Tăng công Bộ 30%.

Câu chuyện

Liu Xinglong là một vị vua được người dân yêu mến nhất trong lịch sử Chân Long Quốc, phẩm chất của hắn ta cực kỳ hoàn hảo. Bình thường, Liu Xinglong cực kỳ nghiêm khắc, rộng lượng với mọi người, thưởng phạt phân minh, rất biết phấn đấu, không bao giờ chuyên chế trong việc xử lý vấn đề quốc gia, tích cục nghe theo ý kiến của thuộc hạ, do đó luôn được khen ngợi là bậc minh quân nhân nghĩ song toàn.

Ngoài ra, Liu Xinglong không phải chỉ mang tiếng nhân hậu, hắn đồng thời cũng khá nổi tiếng là rất thiện chiến. chỉ là, thân làm hoàng đế tướng tài dưới trướng quá nhiều, không cần phải đích thân mạo hiểm, nên rất ít có cơ hội được trổ tài.